Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatora hematologicznego, analizatora biochemicznego, analizatora do immunodiagnostyki.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
tryb zamówienia: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 33/2023
wartość: PONIŻEJ 215.000 EURO
termin składania ofert: 28 września 2023  10:00

zamówienie na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO NA LATA 2024-2025

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.5.2023.MA
wartość: powyżej 215000 euro
termin składania ofert: 17 października 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)