Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Chełmnie na lata 2021 – 2023

1.
Działanie: Analiza stanu dostępności cyfrowej strony internetowej oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.
Sposób realizacji: Zlecenie wyspecjalizowanej firmie przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej, pod kątem spełniania warunków określonych w art. 6 pkt 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji: I kw. 2021 r.

2.
Działanie: Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.
Sposób realizacji: Sporządzenie projektu raportu, jego zatwierdzenie, przekazanie do GUS oraz zamieszczenie na stronach: internetowej oraz BIP Starostwa.
Termin realizacji: do 31.03.2021 r.

3.
Działanie: Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne.
Sposób realizacji: Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitorowanie zapewnienia dostępu alternatywnego.
Termin realizacji: II kw. 2021 r.

4.
Działanie: Dostosowanie strony internetowej oraz BIP Starostwa do wymogów określonych w art. 6 pkt 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Sposób realizacji: Zlecenie obecnym operatorom dostarczającym usługi hostingu stron www oraz BIP ich dostosowanie lub w przypadku ograniczeń technicznych zaprojektowanie nowych stron, spełniających wymogi określone w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji: do 31.12.2022 r.

5.
Działanie: Analiza stanu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w nowym budynku Starostwa przy ul. Kolejowej 1 w Chełmnie.
Sposób realizacji: Działania związane z odbiorem technicznym budynku, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności wykonania i funkcjonowania elementów związanych z dostępnością architektoniczną budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji: III kw. 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Paweł Pudrzyński (17 grudnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (20 marca 2023, 09:59:56)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233